63rd All Japan Tozaitaiko Kendo Taikai


All Eastern beat All Western 18-17 at Men's Team Match !!


63rd All Japan Tozaitaiko ( All Western Japan VS. All Eastern Japan) Kendo Taikai was held at Fukuoka-Shimin-Taiikukan in Fukuoka prefecture on 10th September 2017.
The results were as follows. All Western beat All Eastern 18-17 at the Men's Match.  Taisho-Match Toyomura VS Terasaki
Special Ippons Taisho - MatchAll-Match Results

Managers


Eastern Western
Manager Tokyo HANSHI Masaharu KAKEHASHI Taizan SHIMANO HANSHI Osaka

Women (5 matches)

Eastern Western
No. Name H Score Score H Name
SENPO Moeko TAKAHASHI     E M Nanami ONISHI
JIHO Miki SAKO K E Mariko YAMAMOTO
CHUKEN Takako ARAI E M Mana KAWAGOE
FUKUSHO Seiko YAMADA M M Yuka KOZUNO
TAISHO Mami KUKIYAMA E K Haruno NISHI
 (1)1 4(5)

H:Hansoku

Men (35 matchs)

Eastern Western
No. Name H Score Score H Name
SENPO Mitsuhiro JISHIRO K M Hiroshi OISHI
34SHO Yosuke KATSUMI M M Tesshu KAMIUTO
33SHO Yuki OSONOI M M Koji FUJIYAMA
32SHO Keiichi HASHIMOTO 1   D Chiaki SAKATA
31SHO Ryoichi UCHIMURA M M E K Ken OMURA
30SHO Shinichi HAMADA M K K Takahiro NAKANO
29SHO Masashi TAKASOE D K Kosuke FURUKAWA
28SHO Yukihiro HIGASHINAGA M M Izumi NAKAHARA
27SHO Toshihiro OTSUJI M M Takeshi TANIYAMA
26SHO Naoto MAKITA M K K Yoshito TACHIBANA
25SHO Yoshihide YAMANAKA K K M Shogo KIKUKAWA
24SHO Nobutomo TAKAHASHI 1 M Shoji TERAMOTO
23SHO Arimitsu KAWAKAMI M M K Kimitoshi SUGIYAMA
22SHO Masaomi HOJO M M Koichi SEIKE
21SHO Makoto ONO M M Takeshi SUMI
20SHO Masakazu MINAMI M K K Susumu TAKAMIYA
19SHO Mitsuhiro YODA K M Kentaro TAKENAKA
18SHO Tsuyoshi SUZUKI M 1 Akihisa TATSUMI
17SHO Kiyoshi IGUCHI K D Mutsushi KADOTA
16SHO Masashi NAKAHARA M M Koji TOMOHIRO
15SHO Naoki EIGA M M E K Takayuki HASUO
14SHO Takayuki KANEDA E D Shigeo YOSHIDA
13SHO Yuzo SHIMOKAWA K E Kanji TAMAURA
12SHO Satomi HAYASHI M 1 Tsukasa TAKEUCHI
11SHO Yutaka SAGA M M Yoshihisa ETO
10SHO Kazuhiko HONNA K K Masashi MATSUMOTO
9SHO Kenji KURANARI M E Tadahiko SATO
8SHO Hideharu SAKATA K D Nobuyuki MIYATO
7SHO Masahiro MIYAZAKI M 1 Koichi KASATANI
6SHO Kenjiro TERACHI K 1 Takahiro KIYOTA
5SHO Toshiya ISHIDA M E M M Yosuke YAMANAKA
4SHO Tetsuhiko OKOCHI K M Shinji SHIMIZU
3SHO Akira IJIMA K M Kazuto URA
FUKUSHO Koji KASAMURA K E K K Isao OKIDO
TAISHO Azumori TOYOMURA M E Kunihiko TERASAKI
(35)18 17(34)

H:Hansoku