62nd All Japan Tozaitaiko Kendo Taikai


All Western Japan beat All Eastern 19-16
at the Men's Team Match !!!

62nd All Japan Tozaitaiko ( All Western Japan VS. All Eastern Japan) Kendo Taikai was held at Koriyama-Sogo-Taiikukan in Fukushima prefecture on 18th September 2016.
The results were as follows. All Eastern beat All Western 19-16 at the Men's Match.


  Taisho-Match Otake VS KosakaSpecial IpponsAll-Match Results

Managers
Western Eastern
Manager Hyogo HANSHI Yasunori SUZUKI Katsuo ENDO HANSHI Miyagi

Women (5 matches)

Western Eastern
No. Name H Score Score H Name
SENPO Kanako TSUDA M E Mizuki MATSUMOTO
JIHO Tomomi NAGASAWA M 1 Ai OKADA
CHUKEN Ruriko MIYAGAWA E M Sayuri SHODAI
FUKUSHO Yuki OGATA M E Sakura UCHIDA
TAISHO Kaori MURAYAMA 1 K Chinatsu MURAYAMA
 (3)3 2(2)

Men (35 matchs)

Western Eastern
No. Name H Score Score H Name
SENPO Kazuaki MATSUMOTO M E Kosuke HATAKENAKA
34SHO Hiroyuki OISHI M 1 Akinori KOTANI
33SHO Yuto KANEDA M K Yasutaka KANAMORI
32SHO Ryosuke SHIMADA M 1 Toshimasa ENDO
31SHO Kazuya OGAWA E K Makoto HANAKI
30SHO Yoshimitsu YAMADA K 1 Takeshi URAKADO
29SHO Yoichi TSUTSUI M M D Kazuya KAWAKI
28SHO Shinji KONDO M M Daisuke WAKO
27SHO Daiki MORI M K Hirotaka SUZUKI
26SHO Toshihide ONODA K K Susumu TAKANABE
25SHO Daisuke SAKAKI 1 M Yuichi YONEYA
24SHO Hideaki TAKADA M K Yasushi YODA
23SHO Hiromitsu SATO M M Yoichi SHIGETOMI
22SHO Kazuhiko ISOAI M K E M Shohei SUMI
21SHO Hideki YOSHIIWA M E M M Naohiro SUMIYA
20SHO Osamu UEZONO K E D M Takumi CHIKAMOTO
19SHO Takanori KUBO K M M Koji KUNITAKE
18SHO Shin OKUJI E M Hidenori IWASA
17SHO Ryoichi FUJII K E Hiroyuki KIKUCHI
16SHO Masami IYONAGA M M Takahiro NABEYAMA
15SHO Osamu HIGASHINAKAO K M Kimiharu IWAKIRI
14SHO Masahiko AKIYAMA M D Kazuyoshi TSUJIYAMA
13SHO Yoji ISHIDA M D Shinobu KIYONO
12SHO Sadao OKUMORI D K Tsuneharu SOMEYA
11SHO Hideaki TAKAHASHI M M Toshiaki GOTO
10SHO Akihiro ITO T E Yoshikazu SHIOZAWA
9SHO Isao BABA K M E M Masahiro KOYAMA
8SHO Naofumi HARA K M Koji ONDA
7SHO Seiji HIRANO D 1 Masaru TSUCHIYA
6SHO Yasunori NAGATOMO K M Kunihide KODA
5SHO Keiji KUWABARA D M M Katsuhiko TANI
4SHO Masahiro INADOMI 1 M Katsunobu SATO
3SHO Seishi UCHIHAMA M M Yoshimi HIGASHI
FUKUSHO Tadafumi EGUCHI M K K Yuji SUEHIRA
TAISHO Tatsuaki KOSAKA M K M Masafumi OTAKE
(34)19 16(34)